- ຫຼວງພະບາງ - ເຮ້ 17:30 ຕອນແລງ ລາຄາ = 420.000 ກີບ ລົດເມຕຽງນອນ ມາເອງ (ໃຊ້ເວລາ 28 ຊົ່ວໂມງ)

- Luang Prabang - Hue 17:30 PM Price = 420.000 kip Come by yoursalf (Sleeping Bus 28 hour)

ຕິດຕໍ່ໄດ້:
ໂທລະສັບ: 071 212 979, 030 9244454, 030 5334425
Fax: 260296.
E-mail: minivanstation@hotmail.com

 
 
 
 
   
 
Lao English