ຫຼວງພະບາງ - ຕາດກວາງຊີ ມີທຸກໆວັນ:
 
1. ຫຼວງພະບາງ - ຕາດກວາງຊີ 11:30 ຕອນເຊົ້າ 13:30 ຕອນແລງ ລາຄາ = 40.000 ກີບ, ໄປຮັບ 11:30
ອອກ 12:00 - ໄປຮັບ13:30 ອອກ 14:00

- Luang Prabang-KungSi waterFall 11:30 AM - 13:30 PM Price = 40.000 kip, Pickup 11:30 Leave 12:00-13:30 Leave 14:00

ສົນໃຈເຊີນຕິດຕໍ່ໄດ້ທຸກເວລາ:
ໂທລະສັບ :071 212 979, 030 9244454, 030 9244434
Fax: 260296.
E-mail: minivanstation@hotmail.com

 
 
 
 
   
 
Lao English