1. ຫຼວງພະບາງ - ຫຼວງນໍ້າທາ 8:30 ຕອນເຊົ້າ ລາຄາ = 110.000 ກີບ, ໄປຮັບ 7:30 (ໃຊ້ເວລາ 8 ຊົ່ວໂມງ)  
- Luang Prabang-Luangnamtha 8:30 AM Price = 110.000 kip, Pickup 7:30 (Using time 8 hour)

ຕິດຕໍ່ໄດ້:
ໂທລະສັບ: 071 212 979, 030 9244454, 030 9244434
Fax: 260296.
E-mail: minivanstation@hotmail.com

 
 
 
 
   
 
Lao English