1.ຫຼວງພະບາງ - ຊຽງຂວາງ 9:00 ຕອນເຊົ້າ ລາຄາ = 105.000 ກີບ, ໄປຮັບ 8:30 (ໃຊ້ເວລາ 6 ຊົ່ວໂມງ) 
- Luang Prabang - PhonSavanh 9:00 AM Price = 105.000 kip, Pickup 8:30 (Using time 6 hour)

ຕິດຕໍ່ໄດ້:
ໂທລະສັບ: 071 212 979, 030 9244454, 030 9244434
Fax: 260296.
E-mail: minivanstation@hotmail.com

 
 
 
 
   
 
Lao English